شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدحشره شناسی بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

دسته: حشره شناسی

کنه بنه زعفران ( Rhizoglyphus robini )

کنه بنه زعفران ( Rhizoglyphus robini ) مقدمه کنه بنه زعفران ( Rhizoglyphus robini )گونه ای همه جازی و از مهم ترین آفات گیاهان غده ای است. این کنه را برای اولین بار از ایران از روی زعفران در شهرستان های گناباد و قاین گزارش نموده اند . هم اکنون این کنه در کلیه شهرستان هایی که زعفران کشت می…

شپشک خونی نارون ( Gossyparia spuria )

شپشک خونی نارون نام لاتین : Gossyparia spuria نام راسته و خانواده : Homoptera / Eriococcidae شپشک خونی نارون ( Modeer ) Gossyparia spuria که در دنیا با نام شپشک اروپایی نارون ( European elm scale ) شناخته میشود متعلق به خانواده Eriococcidae است . این حشره یکی از آفات مهم و درجه اول نارون می باشد که بدلیل مایع…

شپشک نرم تن قهوه ای ( Coccus hesperidum )

شپشک نرم تن قهوه ای Brown Soft Scale نام لاتین  : Coccus hesperidum نام راسته و خانواده : Homoptera/Coccidae مناطق انتشار: کلیه مناطق ایران بالاخص شمال میزبانها:   خرزهره ، برگ بو ، کاج ، نخل ، آکاسیا و تعدادی از درختان میوه شکل شناسی: بدن ماده مسطح ، بیضی شکل و معمولا در کنار پهلویی بدن آن با هم…

شته برگ ذرت ( Rhopalosiphum maidis )

شته برگ ذرت           (Rhopalosiphum maidis (Fitch) (Hemiptera: Aphididae (Rhopalosiphum padi (Linnaeus   مشخصات ظاهری شته برگ ذرت شته بالغ بالدار و یا بدون بال، به رنگ آبی مایل به سبز با پاهای سیاه و سفید و دارای کورنیکول، پوره ها شبیه بالغین هستند اما کوچکترند و به رنگ سبز روشن و بدون بال میباشند .…

آفت پروانه مرکبات ( Cryptoblabes gnidiella )

آفت پروانه مرکبات Citrus pyralid  Cryptoblabes gnidiella Millière Lepidoptera: Pyralidae   اهمیت اقتصادی: آفتی مهم و بسیار خطرناک است که روی درختان مرکبات ،پرتقال،آوکـادو و انگور درکشـورهای حـوزه مدیترانـه خسارت می زند، درکشور هند به گیاهان آزولا و سورگوم خسارت اقتصادی وارد نموده است،درنقاط دیگـر گـزارشهائی ازخسارت این آفت روی گیاه ذرت و درختان آوکادو (فلسطین اشغالی) دیده میشود. همچنـین…

پروانه برگخوار بنه ( Ocneria terebinthina )

پروانه برگخوار بنه ( Ocneria terebinthina )   مقدمه درخت بنه موسوم به مروارید سبز یکی از با ارزشترین درختان موجود در عرصه منابع طبیعی کشور است. این درخت در کشور ما به نامهای بنه، بان، ون، سقز و چاتلانقوش معروف اســت. رویشگاه آن در کشــور ما اغلب در نقاط کوهســتانی خشک و نیمه خشک استپی است. استان فارس، کرمان،…

کرم برگخوار تک نقطه ای ذرت

کرم برگخوار تک نقطه ای ذرت (Mythimna loreyi (Duponchel (Lepidoptera: Noctuidae)     مناطق انتشار در ایران این آفت برای اولین بار توسط فرحبخش (1340) با نام مترادف Leucania loreyi روی ذرت خوشه ای از خوزستان گزارش شده است. برومند (1342) گونه M. unipuncta را با نام مترادف Cirphis unipuncta از شالیزارهای گیلان گزارش نموده است. جنس Mythimna با نامهای…

کرم بلال ذرت ( هلیوتیس ذرت )

کرم بلال ذرت ( هلیوتیس ذرت ) این آفت با نام علمی زیر شناخته میشود :   ( Helicoverpa zea ( Heliothis zea (Lepidoptera: Noctuidae)   مناطق انتشار کرم بلال ذرت از مناطق ذرت کاری اصفهان، دزفول، قزوین، مازندران و مغان گزارش شده است ولی احتمالا در سایر مناطق کشت ذرت نیز حضور دارد. دامنه میزبانی هلیوتیس ذرت Helicoverpa zea…

شته خالدار بید , Tuberolachnus salignus

شته خالدار بید , Tuberolachnus salignus Latin name:Tuberolachnus salignus  Order:Homoptera  Family: Lachnidae مناطق انتشار : تمام مناطق کشور اهمیت اقتصادی :زیاد شکل شناسی: این شته بزرگ به طول 8-10 میلیمتر، قهوه ای رنگ و پوشـیده از مـو می باشـد. پشـت بـدن حشره غده برجسته مخروطی شکلی وجود دارد که آن را از شته های دیگر متمـایز مـیسـازد و از طرفی…

سوسک کک مانند , Phyllotreta corrugate

سوسک کک مانند کلزا و مدیریت آن در مزارع کلزا (Phyllotreta corrugate ( Col.: Chrysomellidae پیشگفتار ککهای کلزا یکی از مهمترین آفات کلزا میباشند، که در اوایل رشد گیاه در مرحله گیاهچه (کوتیلدونی) کم و بیش به گیاهان خانواده چلیپائیان به خصوص کلزا خسارت وارد میکنند . این سوسکها متعلق به جنسهای Phyllotreta و Psylliodes می باشند که گونه های…

error: عدم امکان کپی مطالب