شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدباغبانی بایگانی - صفحه 3 از 14 - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

دسته: باغبانی

درخت پکان – گردوی گرمسیری

درخت پکان - گردوی گرمسیری چکیده درخت پکان (Carya illinoensis) از خانواده Juglandaceae بوده و بومی آمریکای شمالی ومرکزی می باشد . این درخت نیاز سرمائی پائینی داشته و شرایط گرم را بخوبی تحمل کرده و در مقایسه با گردوي ایرانی، محصول مناسب با کیفیت بالائی تولید می کند. درایران طی سالهای گذشته تعدادی ازارقام این درختان وارد کشور شده…

علل ریزش گل و میوه در مرکبات

علل ریزش گل و میوه در مرکبات  و راه های کنترل آن مقدمه درختان مرکبات بطور طبیعی گلدهی سنگینی داشته و در اغلب سالها تعداد بسیار زیادي گل تولید میکنند. بدیهی است که چون درخت توانایی تأمین مواد غذایی کافی براي تبدیل تمام این گلها به میوه قابل عرضه به بازار را ندارد، هر ساله حجم زیادي از گلها و…

تأثير مديريت خوشه در كاهش آسيب آفات و بيماريهاي ميوه خرما

تأثير مديريت خوشه در كاهش آسيب آفات و بيماريهاي ميوه خرما مقدمه : يكي از روشهاي زراعي كنترل آفـات ميـوه خـوار خرمـا از جملـه كـرم ميـوه خوار خرما و كنه تارتن خرما رعايت عمليات صحيح مـديريت خوشـه اسـت . ايـن عمليات شامل آرايش و هدايت خوشـه هـا، تنظـيم نسـبت بـرگ بـه خوشـه، تنـك خوشه، پوشش دهي خوشه و حدف باقيمانده…

کاشت گوجه فرنگی گلخانه ای

کاشت گوجه فرنگی گلخانه ای مقدمه گوجه فرنگي و محصولات تبديلي آن يكي از مهمترين توليدات صنايع تبديلي در جهان مي باشند به طوريكه سالانه 30 الي 35 ميليون تن گوجه فرنگي تازه در كارخانجات فراهم مي گردد. از نتايجي كه در سالهاي اخير به دست آمده است ماده ليكوپن كه به وفور در گوجه فرنگي و فرآورده هاي آن…

پرورش درختان سیب پاکوتاه

پرورش درختان سیب پاکوتاه مقدمه امروزه سیاست باغبانی در کشورهای پیشرفته ، استفاده بهینه از منابع آب و خاک و حرکت بسوی احداث باغات متراکم در تمام درختان میوه می باشد. بعنوان مثال درخت سیب با توجه به اصلاح پایه های پاکوتاه ، از اولین درختان میوه ای بوده که بصورت متراکم کشت گردیده و هم اکنون نیز در مقیاس…

هرس درختان زیتون

هرس درختان زیتون مقدمه زیتون از درختان همیشـه سـبز اسـت، هرس درختان زیتون ، بـا درختان خزان دار نظیر سـیب، گلابی، هلـو و ... متفـاوت اسـت. مفهـوم هرس زیتون فراتر از قطـع شـاخه هاي درختان اسـت زیـرا نتایـج هرس ایـن دو نوع درخـت باهم متفاوت اسـت و دامنه وسـيع تري از عمليات تنـك كـردن يـا حـذف اندام ها به روش…

اصول سرمایشی در گلخانه

اصول سرمایشی در گلخانه   مقدمه   در فصول گرم سال ممکن است درجه حرارت داخل گلخانـه از درجـه حرارت مطلوب براي گیاهان تجاوز نماید. بنابراین بـر اسـاس شـرایط اقلیمـی منطقه مقتضی است سیستم مناسـبی جهـت کـاهش درجـه حـرارت داخـل گلخانه و تخلیه حرارت، طراحی و پیاده گردد. به طور کلی بسته به نوع گیاه و حداکثر درجه حرارت محیط،…

مدیریت عارضه خشکیدگی خوشه خرما

مدیریت عارضه خشکیدگی خوشه خرما   پیشگفتار   عارضه خشكيدگي خوشه خرما اولين بار از قلعه گنج و رودبار و پس از آن از شهرستان هاي جيرفت، كهنوج و بم در استان كرمان گزارش شد. در سال های بعد عارضه از استان هاي بوشهر، خوزستان، هرمزگان، سيستان و بلوچستان نيز گزارش گرديد. علایم عارضه در ارقام تجاري اين مناطق نظير…

روش ازدیاد درختان میوه از طریق پیوند شاخه

روش ازدیاد درختان میوه از طریق پیوند شاخه   پیوند شاخه پیوند یعنی قرار دادن بخشی از یک گیاه روی گیاه دیگر بطوری که پس از مدتی با یکدیگر جوش خورد ه و به عنوان یک گیاه مستقل رشد و نمو نمایند.در پیوند شاخه از یک شاخه حاوی چند جوانه معمولا دو تا سه و حد کثر 5 جوانه استفاده…

اصول آبیاری و تغذیه نخلستان

اصول آبیاری و تغذیه نخلستان تامین، جذب و استفاده عناصر شیمیایی از محیط مخصوصاً هوا و خاک و استفاده از آنها در متابولیسم و رشد گیاه به عنوان تغذیه تعریف شده است و بدین ترتیب عناصر شیمیایی مورد نیاز را عناصر غذایی مینامند . تعداد 16 عنصر برای رشد گیاه ضروری است که شامل اکسیژن، کربن، هیدروژن، ازت، فسفر، پتاسیم،…

error: عدم امکان کپی مطالب