2017-01-18
کاشت گوجه فرنگی گلخانه ای

کاشت گوجه فرنگی گلخانه ای

کاشت گوجه فرنگی گلخانه ای مقدمه گوجه فرنگي و محصولات تبديلي آن يكي از مهمترين توليدات صنايع تبديلي در جهان مي باشند به طوريكه سالانه 30 الي 35 ميليون تن گوجه فرنگي تازه در كارخانجات فراهم مي گردد. از نتايجي كه در سالهاي اخير به […]
2017-01-15
پرورش درختان سیب پاکوتاه

پرورش درختان سیب پاکوتاه

پرورش درختان سیب پاکوتاه مقدمه امروزه سیاست باغبانی در کشورهای پیشرفته ، استفاده بهینه از منابع آب و خاک و حرکت بسوی احداث باغات متراکم در تمام درختان میوه می باشد. بعنوان مثال درخت سیب با توجه به اصلاح پایه های پاکوتاه ، از اولین […]
2017-01-14
هرس درختان زیتون

هرس درختان زیتون

هرس درختان زیتون مقدمه زیتون از درختان همیشـه سـبز اسـت، هرس درختان زیتون ، بـا درختان خزان دار نظیر سـیب، گلابی، هلـو و … متفـاوت اسـت. مفهـوم هرس زیتون فراتر از قطـع شـاخه هاي درختان اسـت زیـرا نتایـج هرس ایـن دو نوع درخـت باهم متفاوت […]
2017-01-11
اصول سرمایشی در گلخانه ( سرمایش فعال ، سرمایش غیر فعال )

اصول سرمایشی در گلخانه

اصول سرمایشی در گلخانه   مقدمه   در فصول گرم سال ممکن است درجه حرارت داخل گلخانـه از درجـه حرارت مطلوب براي گیاهان تجاوز نماید. بنابراین بـر اسـاس شـرایط اقلیمـی منطقه مقتضی است سیستم مناسـبی جهـت کـاهش درجـه حـرارت داخـل گلخانه و تخلیه حرارت، طراحی […]
2017-01-10
مدیریت عارضه خشکیدگی خوشه خرما

مدیریت عارضه خشکیدگی خوشه خرما

مدیریت عارضه خشکیدگی خوشه خرما   پیشگفتار   عارضه خشكيدگي خوشه خرما اولين بار از قلعه گنج و رودبار و پس از آن از شهرستان هاي جيرفت، كهنوج و بم در استان كرمان گزارش شد. در سال های بعد عارضه از استان هاي بوشهر، خوزستان، […]
2017-01-08
روش ازدیاد درختان میوه از طریق پیوند شاخه( پیوند مجاورتی )

روش ازدیاد درختان میوه از طریق پیوند شاخه

روش ازدیاد درختان میوه از طریق پیوند شاخه   پیوند شاخه پیوند یعنی قرار دادن بخشی از یک گیاه روی گیاه دیگر بطوری که پس از مدتی با یکدیگر جوش خورد ه و به عنوان یک گیاه مستقل رشد و نمو نمایند.در پیوند شاخه از […]
2017-01-07
اصول آبیاری و تغذیه نخلستان

اصول آبیاری و تغذیه نخلستان

اصول آبیاری و تغذیه نخلستان تامین، جذب و استفاده عناصر شیمیایی از محیط مخصوصاً هوا و خاک و استفاده از آنها در متابولیسم و رشد گیاه به عنوان تغذیه تعریف شده است و بدین ترتیب عناصر شیمیایی مورد نیاز را عناصر غذایی مینامند . تعداد […]
2017-01-06
کاشت و پرورش آووکادو

کاشت و پرورش آووکادو

کاشت و پرورش آووکادو تاریخچه آووکادو بر اساس شواهد باستان شناسی از حدود ده هزار سال پیش به عنوان میوه اي خوراکی در کشور مکزیک مورد استفاده بوده و از همین زمان نیز با گزینشهاي مصنوعی انجام شده به عنوان یکی از اولین درختان اهلی […]
2017-01-01
Nutrient deficiency in Cherry

دستورالعمل تغذیه گیلاس و آلبالو

دستورالعمل تغذیه گیلاس و آلبالو پيشگفتار                      کشت  و  پرورش درختان ميوه  هر  ساله  در  اکثر  نقاط  دنيا رو  به گسترش مي باشد . اين گسترش علاوه  بر  افزايش  سطح جمعيت ارتباط مستقيم با بالا رفتن  دانش  و  اگاهی  عموم مردم جهان از اهميت استفاده از […]
2016-12-31
دستورالعمل اصلاح باغات میوه هسته دار

دستورالعمل اصلاح باغات میوه هسته دار

دستورالعمل اصلاح باغات میوه هسته دار   1-    اصلاح سيستم تربيت درختان هدف از اصلاح سيستم تربيت درخت قطع قسمت هايي از يك درخت است كه براي به دست آوردن شكل و اسكلت مطلوب درخت انجام مي شود. همچنين حفظ عادت رشد طبيعي درختان و […]
error: عدم امکان کپی مطالب