2016-12-26
روشهای نوین آبیاری ( راه‌های مصرف بهینه آب )

مدیریت آبیاری در باغات

مدیریت آبیاری در باغات مقدمه آب از دیربـاز مهم‌تریـن عامـل توسـعه در جهـان بـوده اسـت. انسـان‌ها در دوران اولیـه زندگـی نزدیـك رودخانه‌هـا و منابـع آب تجمـع می‌کردنـد و بـه فعالیت‌هـای كشـاورزی می‌پرداختنـد. 97 درصـد منابـع آبـی غیرقابـل اسـتفاده بـرای كشـاورزی بـوده و مقدار بسـیار محـدودی […]
2016-09-22
هیدرولوژی

هیدرولوژی

هیدرولوؤی و چرخه تولید و توزیع آب هیدرولوژی چیست ؟ بر اساس آخرین مطالعات تا کنون ۵ میلیارد سال از عمر زمین می گذرد و شواهد نشان میدهد که آب از همان ابتدای تشکیل کره زمین نقش مهمی در تحول و قابل سکونت کردن آن […]
2012-09-16

آشنائی با سیستم آبیاری قطره ای و اصول طراحی آن

در این جزوه سعی شده است تا شما با اصول ابتدائی طراحی سیستمهای ابیاری قطره ای آشنا شوید براي مشاهده اين قسمت، شما بايد وارد سايت شويد
2011-11-02

آبیاری

آبیاری براي مشاهده اين قسمت، شما بايد وارد سايت شويد
2011-11-02

آبیاری سطحی

روش هاي هدايت آب در سراشيبي شيار(Furrow) : كانالهاي كوچكي كه با انتقال دادن خاك از كف شيار به لبۀ شيار ساخته مي شود. آب روي زمين معمولاً در شيار قرار دارد. قسمت هاي تقاطع شيار در طي زمين منجربه ايجاد طرح سينوسي مي شود. […]
2011-11-02

جمع آوری آب Water Harvesting

جمع آوری آب Water Harvesting براي مشاهده اين قسمت، شما بايد وارد سايت شويد
2011-11-02

تشکیل آب زیر زمینی

تشکیل آب زیرزمینی  منشا اصلی آب زیرزمینی بارش است. آب باران ممکن است مستقیما به زمین نفوذ کند یا آنکه ابتدا به صورت رودخانه جریان یافته ، یا به‌صورت آب ساکن و دریاچه درآمده و بعد به تدریج وارد زمین شود. قسمتی از آبهای زیرزمینی […]
2011-11-02

آبیاری تحت فشار -شناخت انواع لوله های قابل مصرف در آبیاری

آبياري تحت فشار -شناخت انواع لوله های قابل مصرف در آبیاری تحت فشارو…مقدمه:با توجه به رشد جمعیت در جهان، نیاز به غذا نیز افزایش می یابد و قسمت اعظم این غذا از راه کشاورزی به دست می آید. برای تامین غذا اولین نیاز بشر آب […]
2011-11-02

ارزش و محاسبه کارایی مصرف آب گیاهان زراعی در چهار محصول

ارزش و محاسبه کارایی مصرف آب گیاهان زراعی در چهار محصول استراتژیک     چکیده :چالشی بزرگ در بخش کشاورزی، تولید غذای بیشتر از آب کمتر است که می تواند با افزایش بهره وری آب گیاهان (CWP) بدست می آید. بر اساس مرور چندین منبع علمی همراه […]
2011-11-02

بررسی مقایسه زمانهای آبشویی در اصلاح خاک های شور

بررسي مقايسه زمانهاي آبشويي در اصلاح خاكهاي شور : شوري خاك يكي از عوامل موثر در تمدن هاي بشري و سيستم هاي كشاورزي بوده كه زندگي انسان بر اين سيستم ها تكيه داشته است تمدن هاي بسياري در اثر عدم اعمال مديريت صحيح آبياري اراضي و […]
error: عدم امکان کپی مطالب