2017-03-28
کرم ساقه خوار صورتی برنج ( Sesamia inferens )

کرم ساقه خوار صورتی برنج ( Sesamia inferens )

کرم ساقه خوار صورتی برنج  Sesamia inferens (Walker) راسته و خانواده:    (Lep., Noctuidae)   مناطق انتشار کرم ساقه خوار صورتی برنج بنگلادش، کامبوج، چین، هندوستان، انـدونزي، ژاپـن، کـره، مـالزي، نپـال، پاکستان، فیلیپین، سنگاپور، سريلانکا، تایوان، تایلند، ایران. شکل شناسی الف – حشره بالغ درحشرات بالغ ، […]
2017-03-27
کرم برگخوار سبز برنج ( naranga aenescen )

کرم برگخوار سبز برنج ( naranga aenescen )

کرم سبز برگخوار برنج  Naranga aenescen (Moore) خانواده :  (Lep., Noctuidae) مناطق انتشار کرم برگخوار سبز برنج کرم سبزبرگخوار برنج ( naranga aenescen ) ، اولین بارتوسط پازوکی درسال 1350 در مزارع برنج مازندران و سپس در سال1357 در گیلان مشاهده وگزارش شد.کرم سـبز بـرگخـوار بـرنج […]
2017-03-26
پروانه تک نقطه ای برنج ( Cirphis unipuncta )

پروانه تک نقطه ای برنج ( Cirphis unipuncta )

پروانه تک نقطه ای برنج Cirphis unipuncta (Haworth) Mythimna unipuncta خانواده:(Lep., Noctuidae)   مناطق انتشار شب پره تک نقطه ای برنج پروانه تک نقطه ای برنج در همه دنیا انتشار دارد و از استرلیا، چین، فیجی، هندوستان، انـدونزی، ژاپـن، کره، گینه نو، نیوزیلند، پاکستان، فیلیپـین، […]
2017-03-25
برداشت برنج و روش های خرمن کوبی شالی

برداشت برنج و روش های خرمن کوبی شالی

برداشت برنج و روش های خرمن کوبی شالی برداشت برنج عملیات برداشت برنج از مراحل مهم و تعیین کننده در کشت و کار برنج محسوب مـی شـود. به طوري که توسعه روش مناسـب برداشـت نـه تنهـا باعـث کـاهش ضـایعات کمـی و کیفـی محصول می شود، […]
2017-03-22
مدیریت آبیاری برنج در شالیزار

مدیریت آبیاری برنج در شالیزار

در ادامه سری آموزشهای زراعت برنج به بحث مدیریت آبیاری برنج در شالیزار خواهیم پرداخت . در گذشته مباحث خزانه برنج و تولید نشا شالی – آماده سازی زمین اصلی در زراعت برنج و کاشت برنج در شالیزار را مفصلا توضیح داده ایم که میتوانید […]
2017-03-19
کاشت و تغذیه گندم در اراضی شور

کاشت و تغذیه گندم در اراضی شور

کاشت و تغذیه گندم در اراضی شور مقدمه: قسمت عمده مناطق کشور ما، به دلیل بالا بودن مقدار تبخیر و تعرق و پایین بودن میزان نزولات جوی جزو مناطق خشک و نیمه خشک طبقه بندی می‌شود. یکی از مشکلات این مناطق، شوری خاکها می‌باشد. بر […]
2017-03-18
کاشت برنج در شالیزار

کاشت برنج در شالیزار

در ادامه آموزش های زراعت برنج به مبحث انتقال نشا و روش کاشت برنج در شالیزار خواهیم پرداخت . در پستهای قبل آموزش ایجاد خزانه برنج و تولید نشا شالی و آماده سازی زمین اصلی در زراعت برنج را توضیح دادیم . خارج کردن نشا […]
2017-03-17
ملخ آسیایی ( Locusta migratoria )

ملخ آسیایی ( Locusta migratoria )

ملخ آسیایی  Locusta migratoria L راسته و خانواده:  (Ortho., Acrididae)   مناطق انتشار مهمترین مرکز نشو و نماي ملخ آسیائی، نیزارهاي جنوب روسیه و اطراف دریاچـه هـا و رودخانه هاي مجاور دریاي خزر که در خاك و اطراف دریاچه هاي شمالی چـین مـیباشـد. فاز مهاجري […]
2017-03-16
مگس خزانه برنج ( Ephydra afghanica Dahl )

مگس خزانه برنج ( Ephydra afghanica )

مگس خزانه برنج ( Ephydra afghanica Dahl ) خانواده  ( Ephydridae. , Dip )         شکل شناسی   الف- حشره بالغ   اندازه حشره بالغ مگس خزانه برنج به طول 4 میلیمتر و با سر عریض چشمهـاي کوچـک و بـه رنگ قهوه […]
2017-03-16
روش تنظیم تراکتور و ردیف کار برای کشت بذر

روش تنظیم تراکتور و ردیف کار برای کشت بذر

تنظیمات تراکتور و ردیف کار موزع صفحه اي در عملیات کاشت   مقدمه   تولید هر محصول زراعی از تلفیق منابع آب، خاك، بذر، کود، سم و… توسط عامل کار صورت می گیرد. در دوره هاي بسـیار طـولانی از تـاریخ عامل کار منحصر به انسان […]
error: عدم امکان کپی مطالب