2012-11-27

آموزش ساخت اتوران توسط نرم افزار autoplay media studio8

شاید برای خیلی از شماها پیش آمده باشد که نیاز برای ساخت اتوران داشته یاشید . کتاب حاضر که نوشته شده توسط آقایان جواد احشامیان و حامد حیدریست میتواند کمک موثری به شما در زمینه ایجاد اتوران نماید. براي مشاهده اين قسمت، شما بايد وارد […]
2012-03-25

نحوه ساخت ویروس و دور زدن آنتی ویروس

این مقاله که کاری از آقای امین منصوری میباشد درباره چگونگی ساخت یک ویروس و نحوه دورزدن آنتی ویروسها میباشد براي مشاهده اين قسمت، شما بايد وارد سايت شويد
2012-03-23

RootKit ﭼﻴﺴﺖ

RootKit ﭼﻴﺴﺖ ﻧـــــﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ : اﻣﻨﻴﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﺎﻟﻪ : ﻣــــــﺘـــــــــﻮﺳﻂ کـــــــﺎرﺑﺮان : ﻣـﺪﻳﺮان اﻣﻨﻴﺘــﻲ   RootKit هﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎﯾﯽ هﺴﺘﻨﺪﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺎری ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺒﻴﻪ Trojan هﺎ و Backdoor هﺎ هﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ RootKit ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﮑﻠﺘﺮ از درب هﺎی […]
2012-03-23

ﺁﺷﻨﺎﯾﯽﺑﺎ ﻣﻔﺎهﻴﻢ ﺷﺒﮑﻪ و ﭘﺮوﺗﮑﻠﻬﺎ

ﺁﺷﻨﺎﯾﯽﺑﺎ ﻣﻔﺎهﻴﻢ ﺷﺒﮑﻪ و ﭘﺮوﺗﮑﻠﻬﺎ ﻧـــــﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ : ﺷﺒﮑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﺎﻟﻪ : ﻣﺒﺘﺪی آـــــــــﺎرﺑﺮان : داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ   ﻣﺎ در دﻧﻴﺎی ﻣﺠﺎزی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﺧﻴﺎل راﺣﺖ ﺑﻪ ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ در ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ هﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻮض ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ […]
2012-03-10

آموزش زبان برنامه نویسی PHP

آموزش زبان برنامه نویسی PHP براي مشاهده اين قسمت، شما بايد وارد سايت شويد
2012-01-22

آشنائی با انواع کنسولهای بازی

مقاله زیر شامل آشنائی با انواع کنسولهای بازیهای کامپیوتری و نقاط قوت وضعف هریک به همراه بازیهای اختصاصی آنها میباشد براي مشاهده اين قسمت، شما بايد وارد سايت شويد
2012-01-22

آموزش تدوین فیلم با استفاده از نرم افزار edius

مقاله زیر چگونگی کار با نرم افزار ادیوس را در زمینه تدوین فیلم نشان میدهد براي مشاهده اين قسمت، شما بايد وارد سايت شويد
2012-01-22

آموزش قفل گزاری بر روی cd و dvd

مقاله زیر پیرامون روشهای محافظت از داده های روی دیسک در مقابل کپی می باشد براي مشاهده اين قسمت، شما بايد وارد سايت شويد
2012-01-22

آموزش شارژ کارتریج پرینترهای Hp

در این مقاله تصویری روش شارژ کارتریجهای ۵ مدل پرینتر آورده شده است دانلود رمز کلیه فایلها :  www.sarafraz-hezarmasjed.blogfa.com
2012-01-22

آموزش اسمبل کامپیوتر

در این مقاله شما با نحوه اسمبل کردن کامپیوتر یا همون سر هم کردن اجزا مختلف کامپیوتر آشنا می شید دانلود رمز کلیه فایلها :  www.sarafraz-hezarmasjed.blogfa.com
error: عدم امکان کپی مطالب