شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدعناصر غذایی و تغذیه گیاهان بایگانی - صفحه 2 از 2 - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

دسته: عناصر غذایی و تغذیه گیاهان

نقش منیزیم در گیاهان

منیزیوم و نقش آن در گیاهان منیزیم ( magnesium  ) به مقدار فراوان در خاکها وجود دارد، مقدار آن در پوسته زمین و خاکها در حدود 1.2 درصد است. مقدار آن در خاکها بسته به نوع اقلیم و سنگ مادر متغیر است و درخاکهای شنی و سبک کمتر و در خاکهای سنگین بیشتر است . جذب آن توسط درختان میوه…

error: عدم امکان کپی مطالب