2016-09-20

معرفی چند سم حشره کش

موونتو MOVENTO  spirotetramat sc 10% مديريت كاربرد : موونتو حشره كش جديد سيستميك ازگروه كتونول وكلاس شيميايي اسيد تتراميك است كه ازساخت چربي دربدن حشرات جلوگيري بعمل مي آورد. موونتو داراي طيف وسيعي دركنترل آفات مكنده است و پس ازسمپاشي ازطريق آوند چوب وآبكش بطرف […]
2016-05-31
بردو فیکس 18%

بردو فیکس ۱۸ %

BORDEAUX FIX 18% ترکیب بردو با فرمولاسیون جدیدی در حالت سوسپانسیون بنام بردو فیکس ۱۸% ارائه شده که کارایی کنترل بیماریهایی قارچی و باکتریایی را دارا میباشد. سموم معدنی بر سموم سنتتیک ارجحیت دارند و با توجه به مشکلات زبست محبطی ، بردو فیکس ۱۸% […]
2016-05-25

رانمن

Ranman sc40% رانمن 40% سوسپانسیون قارچ کشی جدید برای کنترل سفیدک داخلی کم نصرف , کم خطر , با دوام و با اثر رانمن طیف گسترده ای از قارچها را کنترل میکند که مهمترین آنها شامل موارد زیر است : رانمن قارچ کشی است با […]
2016-05-19
http://sarafraz-hezarmasjed.ir/

داکونیل Daconil

Daconil داکونیل 720 سوسپانسیون قارچ کشی حفاظتی با فن اوری جدید و فرمولاسیون پیشرفته You must be logged in to view the hidden contents.
2016-05-15
کیمیا کود پارس www.sarafraz-hezarmasjed.ir

کاتالوگ کودهای تولیدی شرکت کیمیا کود پارس

در این پست بروشور محصولات تولیدی شرکت کیمیا کود پارس رو که شامل کودهای : 1 – کودهای فسفات گوگردی ازته پتاسه گرانوله 2 – کودهای زیوارگانیک اوره ای 3 – کود سوپر فسفات ساده 4 – کود سوپر فسفات ساده غنی شده با مواد […]
2016-04-20

فیپرونیل

آفتکش فیپرونیل در بازار با نام تجاری ری جنتG Regent 0/2 % وجود دارد. فیپرونیل حشره کشی است با اثر تماسی گوارشی ونسبتا سیستمیک از گروه فنیل پیرازول، با تاثیر قوی وخاصیت ضربه ای سریع با مقدار مصرف کم می باشد. فیپرونیل علیه طیف وسیعی […]
2016-02-13

استوکلر

استوکلر Acetochlor ec 50% نام شیمیایی : chloro-n-ethoxymethyl-6-ethylacet-o-toluidide 2 ماده موثر : علفکش استوکلر از گروه کلر استامید 500 گرم در لیتر به صورت امولسیون شونده سمیت : 2148 mg/kg درجه سمیت : احتیاط   who toxicity class =3 HRAC GROUP :K3 PHI : 40 DAYS […]
2016-01-31
سیپروکونازول + کاربندازیم

آلتو کومبی

سیپروکونازول + کاربندازیم Sc 42% فرمول شیمیایی : Algha_ (4-chlorophenyl) alpha ( 1-cyclopropylethyl)1H-1,2,4-triazole-1-ethanol methyl – 1H – benzimidazol – 2 yl- carbamate ماده موثر : 120 گرم سیپروکونازول + 300 گرم کاربندازیم در لیتر به عنوان قارچ کش با فرمولاسیون سوسپانسیون سمیت : mg/kg 2000 […]
2016-01-28

پروکلیم فیت

پروکلیم فیت Proclaim fit wg 50% مخلوطی از دو حشره کش قوی است که بسیاری از افات و به خضوص لارو پروانه ها را به خوبی کنترل مینماید.لاروکشی بسیار موثر است که اثر تماسی و گوارشی داشته و بهترین ابزار برای مدیریت کنترل مقاومت افات […]
2015-06-25

ناتیوو

  ناتیوو Nativo ناتیوو WG 75% ترکیبی از دو قارچ کش تبوکونازول %50 و تری فلوکسی استروبین %25 که نحوه تاثیرگذاری هریک به شرح زیر است : *- تبوکونازول به وسیله قسمتهای سبزینه گیاه جذب و به طرف بالای گیاه در آوند چوب حرکت می […]
error: عدم امکان کپی مطالب