2017-09-05
استفاده از انرژی تجدید پذیر خورشیدی در راستای توسعه معماری پایدار

استفاده از انرژی تجدید پذیر خورشیدی

استفاده از انرژی تجدید پذیر خورشیدی در راستای توسعه معماری پایدار چکیده در دنیای مدرن ، مسأله بحران انرژی و سوخت های فسیلی از جمله مسائل مهم و بحث انگیزی اسـت . انسـان امروزی با عدم توجه به قوانین معماری بومی و اقلیمی و سیستم […]
2017-07-12
پوشش گزاری انار جهت مبارزه با کرم گلوگاه انار

پوشش گذاری انار جهت مبارزه با کرم گلوگاه انار

پوشش گذاری انار جهت مبارزه با کرم گلوگاه انار پوشش گذاری گل و میوه های انار جهت کاهش خسارت کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae (Lep.: Pyralidae) در منطقه نی ریز   چکیده   شب پره کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae (Zeller) (Lep.: Pyralidae) یکی از […]
2017-06-18
مزایای پودر جوجه فرآوری شده

مزایای پودر جوجه فرآوری شده

مزایای پودر جوجه فرآوری شده مقدمه: استفاده از پسماندهای زراعی، باغی، کارخانجات صنایع غذایی و محصولات جانبی جوجه کشی اگر با فرآوری بهداشتی و علمی همراه باشد، منبع خوراکی خوب و ارزشمندی برای تغذیه گروه های مختلف دامی به شمار میرود و چه بسا پرورش […]
2017-05-13
کاربرد جلبک ها در کشاورزی ( اثرات کاربرد عصاره جلبک دریایی در گیاهان )

کاربرد جلبک ها در کشاورزی

کاربرد جلبک ها در کشاورزی چکیده جلبک ها دارای تنوع نسبتاً زیادی هستند، یکی از انواع مهم آن، جلبک های قهوه ای هستند که مهمترین جنس آنها Ascophyllum می باشد.اهمیت جلبکهای دریایی به علت دارا بودن عناصر مغذی از قبیل ازت، فسفر، پتاسیم و برخی […]
2017-03-11
مقایسه سمپاش های متداول در مزارع گندم

مقایسه سمپاش های متداول در مزارع گندم

مقایسه سمپاش های متداول در مزارع گندم مقدمه گندم از عمده ترین محصولات کشاورزي و غذایی کشور میباشد که روزانه حدود 47 درصد از کالري مصرفی سرانه کشور را تأمین مینماید. با توجه بـه راهبردي بودن محصول گنـدم در اقتصـاد کشـور، لـزوم اصـلاح و جـایگزینی […]
2016-12-30
جایگزینی کود ازته با مایه تلقیح مزوریزوبیوم در نخود

جایگزینی کود ازته با مایه تلقیح مزوریزوبیوم در نخود

جایگزینی کودهاي شیمیایی ازته با مایه تلقیح مزوریزوبیوم در زراعت نخود دیم   پیش گفتار: خاك یکی از اجزاء مهم منابع پایه و بستر اصلی کشت گیاه محسوب می گردد. در طی سال هاي اخیر، علی رغم دستیابی انسان به فناوري هاي جدید، متاسفانه آثار […]
2016-12-29
اثرهای اكوفيزيولوژيكي CO2 بر كشاورزي

اثرهای اكوفيزيولوژيكي CO2 بر كشاورزي

اثرهای اكوفيزيولوژيكي CO2 بر كشاورزي چکیده دي اكسيد كربن، منبع ضروري كربن براي تمام موجودات فتوسنتز كننده مي‌باشد و بدون آن حیات غیر ممکن است. اتمسفر منبع اصلي دي اكسيد كربن مي‌باشد. متوسط جهاني CO2 پيش از صنعتي شدن جهان در حدود ppm 280 بود […]
2016-12-12
گیاهان مقاوم به بیماریها

کاربرد مهندسی ژنتیک در ایجاد گیاهان مقاوم به بیماریها

کاربرد مهندسی ژنتیک در ایجاد گیاهان مقاوم به بیماریها چکیده دانش مهندسی ﮊنتیک از حدود 160 سال پـیش بـا کشـف قـوانین وراثـت صـفات زیسـتی، آغـاز گردیـده و در آن روشهای جداسازی و خالص سازی DNA از سلول، همانندسازی و تکثیـر قطعـه هـای آن بـا واکـنش […]
2016-11-24
کشاورزی پایدار

نقش و اهمیت کشاورزی پایدار

گیاهان تراریخته , شرایط اکولوژیکی , تامین غذا , مبارزه بیولوژیک     چکیده   عنوان این تحقیق عبارت است از نقش و اهمیت کشاورزی پایدار و هدف اصلی آن عملکرد حداکثر کشاورزی پایدار با عوامل پتانسیل تولید می باشد که با مطالعه و بررسی […]
2016-11-24
گیاهان تراریخته ، بیوتکنولوژی ، محیط زیست

بررسی جنبه های محتلف گیاهان تراریخته

بیوتکنولوژی ، محیط زیست و گیاهان تراریخته   چکیده: بیوتکنولوژی با روش های عمدتاً مهندسی ژنتیک، انقلاب سبزی را برای غلبه بشر بر گرسنگی و فقر غذایی بنیان  نهاده است . دانشمندان با دستکاری ژنهای یک گیاه، گونه ای از آن را بوجود می آورند […]
error: عدم امکان کپی مطالب