شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدخاکشناسی بایگانی - صفحه 3 از 3 - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

دسته: خاکشناسی

فرسایش

مرکز اطلاعات خاکورزی حفـاظتی(CTIC) گزارش داد که کشاورزان در ايالات های گريت پلين غربی و پاسيفـيک روشهای MT و بدون خاکورزی را بر 34 درصد زمينهای زراعی بکار بردند. اگرچه در ايالت واشنگتن فـقط 26 درصد زمينهای زراعی در روش MT و بدون خاکورزی بودند. در واشنگتن شرقی- مرکزی که بارش سالانه معمولا بين 150 تا 300 ميلی متر است،…

error: عدم امکان کپی مطالب