2016-12-28
مدیریت بقایای گیاهی

مدیریت بقایای گیاهی

مدیریت بقایای گیاهی مقدمه مدیریت بقایای گیاهی به عنوان منبع بـزرگ مـواد آلـی از اهمیـت ویژه ای برخوردار است. این منبع عظیم در اثر فرآیند رشد و نمو گیاه با جذب عناصر مختلف از هوا و خاک و صرف انرژی زیادی تولید میشود. لیکن از […]
2016-10-02

روشهای ضد عفونی خاک

اصول و روشهای ضد عفونی خاک کشت مداوم و متراکم یک یا چند گیاه بطور ثابت ، رطوبت و دمای مناسب خاک بستر ، باعث بر هم خوردن تعادل طبیعی موجود زنده خاک شده و اکوسیستم ناپایدار و شکننده ای را بوجود می آورد که […]
2016-09-28

آزمون خاک

اطلاع از میزان مواد غذایی و حاصلخیزی خاک و همچنین شناسایی کمبود عناصر غذایی از عوامل مهم در کشاورزی نوین و پایدار است. ارزیابی و حاصلخیزی خاک، انتخاب کشت مناسب و مصرف متعادل کودهای شیمیایی و حیوانی سبب موفقیت در تولید بهینه محصوالت کشاورزی می […]
2011-12-31

دانلود نرم افزار نام گذاري خاك (فارسي)

  دانلود نرم افزار نام گذاري خاك نقل قول : برنامه اي كه امروز واستون گذاشتم يكي از برنامه هاي خوبيه که یکی از دوستای خوبم آقای امین باقری نوشتن . اين برنامه نام گذاري خاك به روش يونيفايد و آشتو رو انجام مي ده .چند وقت […]
2011-12-31

دانلود دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی -علوم خاک

دانلود سوالات کنکور – دانلود دفترچه کنکور سراسری همراه با جواب اینم لینک دانلود دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی -علوم خاک سراسری سالهای ۸۶ تا ۹۰ همراه با پاسخ دانلود
2011-12-30

حاصلخیزی خاک های زراعی

    توان تولید و باروری خاک از فرایندهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژی خاک است. توازن پایدار این فرایندها به همراه مدیریت مناسب بهرهبرداری از خاک موجب تداوم باروری میشود؛ هر گونه اقدام در جهت بر هم زدن این تعادل اثراتی جبرانناپذیر به دنبال دارد. […]
2011-12-30

تعیین فسفر خاک به روش السِن

فسفر در خاک به دو شکل آلی ومعدنی یافت می شود .بخش آلی آن در هوموس و مواد آلی و قسمت معدنی آن به صورت ترکیباتی با کلسیم(در خاکهای آهکی )، آهن و آلومینیم (درخاک های اسیدی)، و سایر فلزات همراه است.این مواد به مقدار […]
2011-12-30

تعیین پتاسیم خاك به روش فلیم فوتومتری

پتاسیم به سه شكل كلی نسبتا غیر قابل جذب ، با قابلیت جذب كند و با قابلیت جذب سریع در خاك وجود دارد كه هر سه شكل یاد شده با یكدیگر در حالت تعادل می باشند . آن قسمت از پتاسیمی كه دارای قابلیت جذب […]
2011-12-30

اندازه گیری کربن آلی خاک

معمولا به کربن آلی، ماده آلی گفته می شود. چون ماده آلی، در یک مقدار متوسط 58 درصدکربن آلی است، در صد ماده آلی را می توان با ضرب کردن کربن آلی در عامل وان-بنون لن  یا 1.724 به دست آورد.
2011-12-30

عوامل مؤثر در تشکیل خاک

عوامل مؤثر در تشکیل خاک: الف) عوامل فیزیکی : این عوامل موجب خرد شدن سنگ ها و تبدیل آنها به قطعات کوچکتر می شود و بدون آن که خواص شیمیایی آنها تغییر کند، در حقیقت این اولین مرحله تشکیل خاک به حساب می آید و […]
error: عدم امکان کپی مطالب