2012-06-05

سوزنک (علف ساعتی ) – Erodium cicutarium – Geraniaceae

برای دیدن توضیحات تکمیلی اینجا کلیک نمائید  
2012-06-05

شیرین بیان – Glycyrrhiza glabra – Leguminosae

برای دیدن توضیحات تکمیلی اینجا کلیک نمائید  
2012-05-06

شیرپنیر(بی تی راخ) GALIUM APARINE

برچسب‌ها: تصاویر و عکسهای علفهای هرز
2012-05-06

دودندان (دونیش)Bidens tripartita

برچسب‌ها: تصاویر و عکسهای علفهای هرز
2012-05-06

درمنه Artmisia herba-alba

برچسب‌ها: تصاویر و عکسهای علفهای هرز
2012-05-06

بومادران Achillea millefolium

برچسب‌ها: تصاویر و عکسهای علفهای هرز
2012-04-25

فستوکا Festuca arundinacea

2012-04-25

گوش بره Chrozophora tinctoria Euphorbiaceae

برچسب‌ها: تصاویر و عکسهای علفهای هرز
2012-04-25

قندرون (کاسنی صمغی)Chondrilla juncea

برچسب‌ها: تصاویر و عکسهای علفهای هرز
2012-04-25

گل گندم Centaurea cyanus

برچسب‌ها: تصاویر و عکسهای علفهای هرز
error: عدم امکان کپی مطالب