شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدتصاویر و عکسهای آفات زراعی و باغی بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

دسته: تصاویر و عکسهای آفات زراعی و باغی

کرم خراط ( پروانه فری) Zeuzera pyrina

مدیریت تلفیقی کرم خراط ( پروانه فری ) ( Zeuzera pyrina L. ( Lep.: Cossidae پیش گفتار کرم خراط ( Zeuzera pyrina L. ( Lep.: Cossidae   یکی از مهمترین آفات چوبخـوار در کشـور مـا اسـت. خسـارت آفت از نیمه دوم دهه ۷۰ خورشیدی به دلیل بروز خشکسالیهای متـوالی رو بـه گسـترش نهـاد. خسـارت آفـت بـا نفـوذ لاروهـای سـن یـک…

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها