2017-10-15
سوسک کک مانند , Phyllotreta corrugate

سوسک کک مانند , Phyllotreta corrugate

سوسک کک مانند کلزا و مدیریت آن در مزارع کلزا (Phyllotreta corrugate ( Col.: Chrysomellidae پیشگفتار ککهای کلزا یکی از مهمترین آفات کلزا میباشند، که در اوایل رشد گیاه در مرحله گیاهچه (کوتیلدونی) کم و بیش به گیاهان خانواده چلیپائیان به خصوص کلزا خسارت وارد […]
2017-10-14
مهمترین آفات موز

مهمترین آفات موز

مهمترین آفات موز مقدمه موز (Musa acuminata L) از خانواده زنجبیل است که در نواحی مختلف جنوب و جنوب شرقی کشور نظیر هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان کشت و تولید میگردد . ارتفاع آن 5 – 8 متر، و گاهی تا 10 الی 12 […]
2017-10-11
سنک صنوبر , Monosteria unicostata

سنک صنوبر , Monosteria unicostata

دستورالعمل شناسایی و کنترل سَنک صنوبر مقدمه: صنوبر و بید از مهمترین درختان سریع الرشد در عرصه های جنگلی و نیز فضاهای سبز شهری به شمار میروند. آفات مختلفی به درختان نامبرده حمله کرده و ایجاد خسارت میکند که در میان آنها سنک بید و […]
2017-10-10
سنک بید , Monosteria discoidalis Jak

سنک بید , Monosteria discoidalis Jak

سنک بید , Monosteria discoidalis Jak Latin name:Monosteria discoidalis Jak  Order:Heteroptera  Family:Tingitidae سنک بید احتمالاً از دیر زمان در ایران وجود داشته و در سال 1328 دواچی آنرا تحت نام علمی M.inermis گزارش می نماید. درختان میزبان آفت ، بید و صنوبر است. مناطق انتشار […]
2017-10-09
بیماری ویروسی موزاییک چغندرقند (Beet Mosaic Virus, BMV)

بیماری ویروسی موزاییک چغندرقند

بیماری ویروسی موزاییک چغندرقند (Beet Mosaic Virus, BMV) مقدمه ویروس موزاییک چغندرقند (Beet Mosaic Virus, BMV) اولین بار از فرانسه گـزارش شـد. در ایران نیز در سال 1342، از مزارع چغندرکاری کرج، اصفهان، شیراز و مشهد گزارش شد. ویروس توسط شته ها  به ویژه شته سبز […]
2017-10-07
پروانه مینوز برگ چنار , Phyllonorycter platani

پروانه مینوز برگ چنار , Phyllonorycter platani

پروانه مینوز برگ چنار , Phyllonorycter platani (Latin name: Phyllonorycter platani (Staudinger  Order:Lepidoptera  Family:Geracillaridae شكل شناسی : حشره كامل شب پره كوچكي است كه عرض آن با بالهاي باز 9 تا 10 ميليمتر است. رنگ آن كرم مايل به زرد مي باشد. روی بالهای جلوئی […]
2017-10-07
سوسک چوبخوار چنار , Aeolesthes sarta

سوسک چوبخوار چنار , Aeolesthes sarta

سوسک چوبخوار چنار , Aeolesthes sarta Latin name:Aeolesthes sarta  Order:Coleoptera  Family:Cerambycidae این حشره یکی از آفات مهم چنار در شهر تهران محصوب میشود. این آفت میتواند سوراخهایی بصورت آشکار روی تنه و شاخه های اصلی درخت ایجاد کند. هجوم حشره به بقایای گیاهی میتواند آغازی […]
2017-10-04
بررسی آفات مهم پارک جنگلی چیتگر

بررسی آفات مهم پارک جنگلی چیتگر

بررسی آفات مهم پارک جنگلی چیتگر چکیده استفاده بیش از اندازه از سوختهای فسیلی، وجود کارخانه های متعدد در اطـراف شـهر و همچنـین وجـود پدیده وارونگی (Inversion) در حدود 280 روز از سال، موجب مطرح شدن تهران به عنـوان آلـوده تـرین کلان شهر کشور گردیده […]
2017-10-03
لیسه بید , Yponomeuta rorellus

لیسه بید , Yponomeuta rorellus

لیسه بید Hyponomeuta rorellus = Yponomeuta rorellus  (Lep. Yponomelltidae) بیان مساله سازمان پارکها و فضاي سبز تهران به طور چشم گیر،گونه هاي مختلف بید را در فضاي سبز شهري وارد کرده ، و به عنوان یک درخت اصلی در بزرگ راهها،به صورت مجتمع و یا تک […]
2017-10-03
کرم خاردار بید , Earias chlorana

کرم خاردار بید , Earias chlorana

کرم خاردار بید , Earias chlorana (Lep. : Noctuidae) بیان مساله تا کنون از جنس Earias از خانواده Noctuidae سه گونه بنام هاي biplage که توسط بالاشوفسکی از استانهاي جنوبی کشور بدون اینکه در چه محلی و چه میزبانی جمع آوري شده است ، نام […]
error: عدم امکان کپی مطالب