بیماری ویروسی موزاییک چغندرقند (Beet Mosaic Virus, BMV)
بیماری ویروسی موزاییک چغندرقند
2017-10-09
سنک صنوبر , Monosteria unicostata
سنک صنوبر , Monosteria unicostata
2017-10-11

سنک بید , Monosteria discoidalis Jak

سنک بید , Monosteria discoidalis Jak

سنک بید , Monosteria discoidalis Jakنرم افزار شناسایی سموم

Latin name:Monosteria discoidalis Jak

 Order:Heteroptera

 Family:Tingitidae


سنک بید احتمالاً از دیر زمان در ایران وجود داشته و در سال 1328 دواچی آنرا تحت نام علمی M.inermis گزارش می نماید. درختان میزبان آفت ، بید و صنوبر است. مناطق انتشار آن اسـتانهای شمال،فارس،کرمانشاه،اصـفهان و احتمالاً بعضـــی از استانهای دیگر بوده و اهمیت اقتصادی آن زیاد است. پوره ها و حشرات کامل این آفت پشــت برگها فعالیت داشته و دارای ترشحات چسبنده و فضولات سیاهرنگی می باشند.


 

بیولوژی سنک بید


حشره کامل سنکی است به طول 2-1میلیمتر و رنگ آن خاکستری و داراي بالهاي شبکه اي بوده کـه به صورت تخت و شفاف روي بدن قرار میگیرند. . این آفت زمستان را به صورت حشره کامل زیر برگهای ریخته و یا علفهای هرز بسر می برد و اوائل بهار به درختان بید و تبریزی مجدداً حمله می کند . حشره ماده پس از جفتگیری تخمهای خود را در سطح تحتانی برگ قرار می دهد و پوره ها پس از خروج در همان سطح زیری برگ متمرکز شده و از شیره گیاهی تغذیه می کنند. در شرایط آب و هوایی اصفهان افزایش جمعیت سنک از اواسط اردیبهشت تا اوایل تیرماه بوده و پس از آن جمعیت کاهش مییابد. در شرایط مناسب و خنک بـودن هـوا اوج جمعیتی در اواخر مرداد تا اواسط شهریور نیز مشاهده میگردد. اثر ناشی از تغذیه پوره ها در سطح زیرین برگها به صورت لکه هایی کم و بیش ریز و سیاهرنگ و در سطح روئی برگها به صورت لکه های زرد رنگی ظاهر می شود. برگهای مبتلا بزودی زرد شده و قبل از موقع خزان می کنند.


کنترل Monosteria discoidalis Jak


با توجه بـه شدت آفت ولی مبارزه شـیمیایی علیـه آن روی درختان بزرگ مقرون به صرفه نیست ، اما در خزانه ها و در درختان کوچک و جوان در صورت لزوم میتوان اقدام به سمپاشی با سموم سیسـتمیک نظیـر ایمیداکلوپرایـد (کنفیدور) و اکسی دیمتون متیل (متاسیستوکس) و یا سموم تماسی- گوارشی نظیر دیازینون و فوزالون نمود.گونه دیگری نیز از این سنک به نام Monosteria inermis Horv وجود دارد که آنهم روی بید فعالیت دارد.دانلود فایل PDF


دانلود مقاله پی دی اف سنک بید


کانال تلگرام شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

 

 

احمد گنج بخش ( مدیره کل سایت )
احمد گنج بخش ( مدیره کل سایت )
کارشناس و فعال بخش کشاورزی ، متولده 1360 هستم... عاشق ورزش و موسیقی و یه گیگ فعال در زمینه های کامپیوتر و وسایل ارتباطی همراه

پاسخ دهید

error: عدم امکان کپی مطالب