درباره نویسنده

ساره میرزایی

کارشناس ارشد حشره شناسی ، دارای سایقه نظارت و مدیریت فنی کلینیک گیاهپزشکی و کارمند فعلی بخش حفظ نباتات جهاد کشاورزی

مطالب مشابه

پاسخ دهید

error: عدم امکان کپی مطالب