آزمون خاک
2016-09-28
پروانه چوبخوار زیتون
2016-09-29

پسیل زیتون

Euphyllura olivina (Costa )
(Hom.: Psyllidae)
 
این حشره در مناطق زیتون خیز کـشورهای اروپـایی، افریقـایی و آسـیایی پراکنـده است. در ایران در زیتون کاری‎های استان‎های گیلان و فارس انتشار دارد. در تهـران نیـز روی درختان زیتون که به صورت زینتی کاشته شده‎اند، دیده شده اسـت. از وجـود ایـن آفت در استان مازندران تاکنون گزارشی در دست نیست. غیـر از زیتـون روی نـوعی از زیتون وحشی در اسفندقه (استان کرمان) توسط فرحبخش گزارش گردید.
 راهنمای سموم

مشخصات

طول بدن 2 تا 2.8 و عرض سـینه 0.97 میلی‏متـر اسـت. رنـگ آن زرد تـا سـبز روشن بوده و در برخی نمونه‎ها تا قهوه‎ای روشن تغییر می‎کنـد. بـال‌هـای رویـی کمـی کلفت، پهن و نزدیک به چهـارگوش بـا رگبـال‎هـای آشـکار مـی‎باشـند. رنـگ بـالهـا خاکستری تا قهوه ای روشن به طول 2.25 و پهنـای 1.10 میلی‎متـر کـه هنگـام اسـتراحت مانند شیروانی قرار می‎گیرند. سر حشره پهن و دو برابر درازای آن است. در پیـشانی دو برآمدگی کوتاه و پهن دیده می‏شود. شاخک‎ها 10 بندی و به طول 0.6 میلیمتر می‏باشند. خرطوم کوتاه و در افراد نر و ماده شبیه هـم اسـت، ولـی انـدازه‌‎ حـشرات نـر کمـی کوچک‎تر است. تخم بیضی کشیده و به طول 0.36 میلی‎متر است. نوزادان به رنـگ قرمـز آجری، به درازای حدود 0.3 و پـوره‎هـای سـن سـوم حـدود 0.65 میلی‎متـر مـی‏باشـند. پوپاریوم 0.95 و نمف 1.40 میلی‎متر اسـت. شـاخک‎هـا در نمـف‎هـا حـدود 8 میلی‏متـر می‏باشد .

 پسیل زیتون
زیست‎شناسی

You must be logged in to view the hidden contents.
احمد گنج بخش ( مدیره کل سایت )
احمد گنج بخش ( مدیره کل سایت )
کارشناس و فعال بخش کشاورزی ، متولده 1360 هستم... عاشق ورزش و موسیقی و یه گیگ فعال در زمینه های کامپیوتر و وسایل ارتباطی همراه

پاسخ دهید

error: عدم امکان کپی مطالب