پسیل زیتون
2016-09-29
شپشک سیاه زیتون
2016-09-29

پروانه چوبخوار زیتون

Euzopherodes vapidella Mann
(Lepidoptera: Pyrlidae)
 راهنمای سموم

این حشره به عنوان آفتی جدید برای زیتون‎کـاری‎‏هـای جهـان و از جملـه ایـران، مطرح گردیده است. در سال‏های اخیر و پس از توسعه‎ی کشت زیتون، به‎خـصوص در استان فارس با افزایش جمعیت روبه‏رو شده و در حال حاضر در شهرسـتان‏هـای فـسا، کازرون، استهبان، سروستان، جهرم و اطراف شـیراز بـه درختـان زیتـون خـسارت وارد می‎کند. پروانه‎ ماده تخم‏های خود را در محل شکستگی‏های سرشاخه‎ها و یـا زخـم‏هـای ناشی از هرس نامناسب و پوشیده نشده با چسب پیوند قرار مـی‎دهـد . لاروها پس از تفریخ تخم به زیر پوست نفوذ کرده و از لایه‏ کامبیوم تغذیه می‏کنند. بـا پیشرفت آلودگی، زردی و ضعف عمومی و در نهایـت خـشکیدگی در درختـان آلـوده پدیدار می‏گردد .
 
 لارو پروانه چوبخوار زیتونپروانه چوبخوار زیتون

You must be logged in to view the hidden contents.
احمد گنج بخش ( مدیره کل سایت )
احمد گنج بخش ( مدیره کل سایت )
کارشناس و فعال بخش کشاورزی ، متولده 1360 هستم... عاشق ورزش و موسیقی و یه گیگ فعال در زمینه های کامپیوتر و وسایل ارتباطی همراه

پاسخ دهید

error: عدم امکان کپی مطالب