حلزون کوچک مرکبات

حلزون قندهاری یا حلزون سفید باغی
Helicella candeharica (L.)
راهنمای سموم

مشخصات

صدف این جانور به قطر 6 تا 9 و پهنای 12 تا 15 میلی‎متر می‌باشـد. صـدف دارای 5.5 پیچش است. صدف سفید و دارای نوارهای قهوه‌ای پهن که هر چه به راس صدف نزدیک‎تر می‎شود باریک‎تر می‎گردد. شکل صدف کروی متراکم است.
زیست شناسی

این حلزون در مناطق گرمسیر خوزسـتان تابـستان را بـه صـورت خـواب تابـستانه می‎گذراند و در نواحی سردسیر به زیـر خـاک مـیرود. جفـت‌گیـری و تخـم‎ریـزی در مازندران در فصل پاییز، ولی در مناطق سردسیر مثل آذربایجان در بهـار اسـت. بـه طـور متوسط حدود 26 روز پس از جفت‌گیری تخم‌ریزی شروع می‎شـود. ایـن حلـزون نیـز تخم‎های خـود را در داخـل خـاک بـه خـصوص خـاک نـرم گذاشـته و روی آنهـا را می‏پوشاند. دسته‏های تخم به‎طور متوسط حدود 42 عدد مـی‎باشـند کـه پـس از 3 تـا 4 هفته تفریخ می‎شوند. نوزاد ها پس از خروج از تخم شروع به تغذیه از برگ‎هـا نمـوده و با گرم شدن هوا در اوایل تیرماه به استراحت مـی‎پردازنـد و بـا پـایین آمـدن درجـه‎ی حرارت فعالیت خود را از سر می‎گیرند. این حلـزون بـه غیـر از مرکبـات، میزبـان‎هـای زیادی از جمله علف‎های هرز، درختان میوه‎ی دانه‎دار و هسته‎دار و انجیـر و غیـره دارد. کاملا پلی فاژ است. خسارت آن در خزانه و همچنین در نهال‎های تازه کاشته شده بسیار زیاد است. این حلزون در اغلب مناطق ایران پراکنده است.
مبارزه با نرم تنان

مبارزه با نرم‎تنان معمولا با طعمه‌‎ی مسموم انجام می‎شود. از آنجـا کـه خـسارت این آفات در بهار و پاییز دیده می‎شود، لازم است مبارزه دراین زمان‎ها انجام گیرد. سـم مورد توصیه، متالدئید 50 درصد به مقدار 50 گرم همراه با یـک کیلـو سـبوس وحـدود 400 سی‌سی آب برای تهیه طعمه‎ی مسموم استفاده می‎گردد. هـمچنـین طعمـه‏هـای مـسموم آماده که دارای 3 تا 6 درصد متالدئید هستند استفاده می‏شود. بهتر است طعمـه‎پاشـی در بعد از ظهر و هنگام غروب آفتاب انجام شود. در نهالستان‎ها به صـورت کپـه‎ای و یـا در اطراف درخت به صورت دایره‌ای به قطر یک متر طعمه پاشـیده شـود. ضـمنا بـا انجـام هرس ازتماس شاخه‎ها وبرگ‎ها به زمین جلوگیری گردد

استفاده از سم سوین به نسبت 5 درهزار به صـورت محلـول پاشـی بعـد از اولـین بارندگی در شهریور ماه علیه حلزون و لیسک نتیجه‎ی خوبی در پی خواهد داشـت (بـر اساس آخرین اطلاعات به دست آمده این سم از لیست سموم مجاز کشور حذف شـده است). همچنین ترکیب معدنی فـسفات آهـن (دارای %1 وزنـی فـسفات آهـن، بـا نـام تجاری فریکول) با دز 5 گرم در متر مربع، طعمه جدیدی است که در سـال‎هـای اخیـر جهت کنترل نرم‎تنان در کشور مورد آزمایش قـرار گرفتـه و کـارائی آن در کنتـرل ایـن آفات به اثبات رسیده است. از سوی دیگر استفاده از نوار مسی نیز در سال‎های اخیر در کشور مورد آزمایش قرار گرفته و اثر مثبت آن در کنترل نرم‎تنان اثبات شده است. برای این منظور لازم است نواری به عرض حداقل شش سانتی‎متر به تنه درخـت، در ارتفـاع بیش از 30 سانتی‎متری از سطح زمین بسته شود. سپس لبه‎هـای بـالایی و پـایینی آن، بـه نحوی برگردانه شود تا این لبه ها به موازات زمین(عمود بـر تنـه درخـت) قـرار گیرنـد. برای نتیجه بهتر، بین تنه و نوار از چسب استفاده گردد. با این روش تـا بـیش از %55  از خسارت آفت در شمال کشور، کاسته شده است(احمدی و حلاجی ثانی).

فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: عدم امکان کپی مطالب