دانلود مقاله کشاورزی ( بخش اول )
2016-09-21
هیدرولوژی
هیدرولوژی
2016-09-22

سپردار بنفش زیتون

Parlatoria oleae(Colveé)
(Hem.:Dispididae)

راهنمای سموم

این سپردار در اکثر نقاط جهان و از جمله در بسیاری از مناطق ایران پراکنده اسـت و علاوه بر زیتون به درختان سیب و گلابی و میوه‎ی آن‎ها نیز آسیب می‏رساند.

سپردار بنفش زیتون

در بخش آفات درختان میوه‏ی دانه دار مشخصات مورفولوژی این آفت شرح داده‏ شده ‏است. این سپردار زمستان را به صورت پوره‎ی سن دو و مـاده‎هـای نـارس مـی‏گذرانـد. تخم‎ریزی ماده‎ها در زیتون‎کاری‎های طارم و رودبار از نیمه‌ی اول اردیبهشت ماه آغاز و دو تا سه هفته بعد، نوزادان نسل بهاره فعالیت خود را شروع می‎کننـد. در پایـان خـرداد ماه و آغاز تیرمـاه بـیشتـرین شـمار نـوزادان نـسل تابـستانه را مـی‎تـوان دیـد. دوره‎ی تخم‎ریزی و بیرون آمدن نوزادان به شرایط آب و هوایی منطقـه بـستگی دارد و ممکـن است یک و نیم تا دو ماه به طول بیانجامد. شـمار تخـم حـشره نیـز بـه چگـونگی آب وهوای منطقه وابسته است. هر حشره‎ی ماده در نسل تابستانه 45 تا 50 تخم می‎گـذارد. میوه‎های آلوده در محل خرطوم حشره تغییر رنگ می‎دهند .

Parlatoria oleae(Colveé)
این آفت دشمنان طبیعی زیادی به شرح زیر دارد کـه در کنتـرل آن نقـش عمـده‏ای بازی می‎کنند:

ـ از سخت بالپوشـان:

You must be logged in to view the hidden contents.
احمد گنج بخش ( مدیره کل سایت )
احمد گنج بخش ( مدیره کل سایت )
کارشناس و فعال بخش کشاورزی ، متولده 1360 هستم... عاشق ورزش و موسیقی و یه گیگ فعال در زمینه های کامپیوتر و وسایل ارتباطی همراه

پاسخ دهید

error: عدم امکان کپی مطالب