معرفی چند سم حشره کش
2016-09-20
مینوز لکه مارپیچی ثانوی
2016-09-20

مینوز لکه تاولی روی برگ

P.corylifoliella Hubner
Lithocolletis crylifoliella Haw=

راهنمای سموم

مشخصات
عرض پروانه با بالهای باز 7 تا 8 میلیمتر است. بالهای رویـی بـه رنـگ قهـوه ای روشن مایل به زرد و دارای خطوط باریک سفید رنگ که خـط منتهـی بـه انتهـای بـال به طرف مرکز بال دو شاخه شده است. پشت سینه اول دارای یک خط سراسـری سـفید رنگ است ..تخم آفت به تخم گونه قبلی شباهت دارد. لارو سن اول نیز بـدون پـا و بـا سـری دارای برجستگی مثلثی است. لاروها در انتهای دوره بـهرنـگ زرد روشـن در مـیآینـد. شفیره قهوهای رنگ و بهطول تقریبی 5 میلیمتر است.

مینوز لکه تاولی روی برگ

مینوز لکه تاولی روی برگ

علایم خسارت مینوز لکه تاولی روی برگ
زیست شناسی

You must be logged in to view the hidden contents.
احمد گنج بخش ( مدیره کل سایت )
احمد گنج بخش ( مدیره کل سایت )
کارشناس و فعال بخش کشاورزی ، متولده 1360 هستم... عاشق ورزش و موسیقی و یه گیگ فعال در زمینه های کامپیوتر و وسایل ارتباطی همراه

پاسخ دهید

error: عدم امکان کپی مطالب