سنک آنتوکوريس
2016-09-16
Lyonetia clerkella
مینوز لکه مارپیچی
2016-09-17

مینوز لکه تاولی زیر برگ

مینوز لکه تاولی زیر برگ

Phyllonorycter blancardella F
(Lep.: Graciliariidae)

راهنمای سموم
 

مشخصات مینوز لکه تاولی زیر برگ

فاصله دو سر بالهای باز پروانه 7 تا 8 میلیمتراست. مـتن رنگـی بـال جلـویی زرد مایل به قهوه ای روشن بوده که نقوش سفید رنگـی در تمـام طـول آن دیـده مـیشـود. بالهای زیری به صورت نواری باریک و نوک تیز در آمـده انـد کـه در دو حاشـیه خـود دارای دو ردیف ریشک بسیار طویل میباشد .

 مینوز لکه تاولی زیر برگ ( Phyllonorycter blancardella F )
تخم پخ و مسطح به رنگ روشن بوده و طـول آن بـالغ بـر 0.3 میلیمتراسـت. لارو نوزاد بیرنگ و بدون پا و دارای برجستگی مثلثی و بـا تغییـر جلـد و رفـتن بـه سـنین بالاتر، رنگ آن به زرد تغییر یافته و پاها در آن به صورت مشخص دیده میشوند. طـول لاروها در انتهای رشد تا 6 میلیمتر میرسد.

زیست شناسی مینوز لکه تاولی زیر برگ

You must be logged in to view the hidden contents.
احمد گنج بخش ( مدیره کل سایت )
احمد گنج بخش ( مدیره کل سایت )
کارشناس و فعال بخش کشاورزی ، متولده 1360 هستم... عاشق ورزش و موسیقی و یه گیگ فعال در زمینه های کامپیوتر و وسایل ارتباطی همراه

پاسخ دهید

error: عدم امکان کپی مطالب