بالتوری سبز
2016-09-14
مینوز لکه تاولی زیر برگ
2016-09-17

سنک آنتوکوريس

سنك آنتوکوريس شكارگر پسيل گلابي
 

راهنمای سموم

 مقدمه:

يكي از آفات مهم و كليدي كه هر ساله خسارت شديدي به درختان گلابي وارد مي‌كند و از ميزان توليد آن مي‌كاهد پسيل گلابي است(شکل1).

  پسیل گلابی
اين آفت داراي 5 نسل در سال است و بخاطر تخم گذاري زيادو جمعيت فراوان خود از طريق تغذيه از شيره گياهي (شکل 2)، توليد عسلك و ايجاد آفتاب سوختگي (شکل3)، مسدود شدن روزنه‌هاي تنفسي گياه، ريزش برگها، انتقال ويروسهاي گياهي و كاهش مقاومت درختان به سرما، باعث خشك شدن درختان مي‌شود.امروزه باغداران براي مبارزه با اين آفت چندين نوبت سمپاشي مي کنند. با توجه به اثرات زيانبار سموم براي محيط زيست و مصرف كنندگان محصولات كشاورزي استفاده از دشمنان طبيعي پسيل گلابي در برنامه مديريت تلفيقي اين آفت موجب كاهش مصرف سموم و توليد محصولات عاري از سم و توسعه كشاورزي پايدار مي‌گردد. سنك شكارگر آنتوکوريس گونه غالب باغات گلابي استان اصفهان است كه پوره‌ها و حشرات كامل آن بطور فعال از تخم و پوره پسيل گلابي تغذيه مي‌كنند. در اين نشريه باغداران عزيز با اين حشره مفيد آشنا مي‌شوند.

خسارت پسیل گلابی

مشخصات ظاهري سنگ شكارگر آنتوريس

اين حشره مفيد داراي 3 مرحله زيستي شامل تخم، پوره و حشره كامل مي‌باشد.

تخم:
حشرات ماده تخم‌هاي خود را زير اپيدرم برگهاي  گلابي قرار مي‌دهند به‌گونه‌اي كه در پوش سفيد رنگ تخم از بيرون قابل مشاهده است(شكل 4 ).

 تخم سنک

پوره:
 اين سنك شكارگر داراي 5 سن پورگي است. پوره سن اول به رنگ زرد متمايل به نارنجي با چشم هاي قرمز رنگ و بطول 1 ميلي متر است (شكل 5 ).

پوره سنک آنتاکوریس

You must be logged in to view the hidden contents.
احمد گنج بخش ( مدیره کل سایت )
احمد گنج بخش ( مدیره کل سایت )
کارشناس و فعال بخش کشاورزی ، متولده 1360 هستم... عاشق ورزش و موسیقی و یه گیگ فعال در زمینه های کامپیوتر و وسایل ارتباطی همراه

پاسخ دهید

error: عدم امکان کپی مطالب