آتشک
2016-08-26
تغذیه درختان میوه
2016-08-28
زنجره مو

آفت زنجره و مدیریت کنترل آن

Psalmocharias alhageos

(= Cicadatra ochreata)

آفت زنجره یکی از آفات مهم باغات میباشد. در این میان دو گونه زنجره مو و زنجره فلاوا بیشترین خسارت را به گیاهان باغی وارد می کنند. زنجره مو در درختان مثمر به مو، سیب، آلبالو، به، هلو، انار، گلابی و سنجد و در درختان غیر مثمر به سپیدار، زبان گنجشک، نارون، نسترن، ابریشم، ازگیل ژاپنی و تبریزي خسارت میزند . زنجره فلاوا در درختان مثمر به هلو، به، زردآلو، بادام، گردو، آلبالو،گلابی، آلو و سیب و در درختان غیر مثمر به بلوط، اقاقیا، سرو نقره اي همچنین در گیاهان علفی به علف هاي هرز شیرین بیان و تلخ بیان خسارت می زند . نحوه ي خسارت هر دو گونه شبیه هم بوده و توسط حشرات کامل و پوره هاي سنین مختلف انجام می شود.

مشخصات ظاهري آفت زنجره :

هر دو گونه این آفت داراي سه مرحله زیستی شامل حشره کامل ، پوره و تخم میباشد.

حشره کامل گونه زنجره مو :

 این حشره به رنگ سبز روشن با چشمهاي فیروزه اي سیر، روشن، سیاه یا قهوه اي و بطول 20 تا 28 میلی متر است. حشرات کامل داراي بالهاي شیشه اي و شفافی هستند و نر این حشرات تولید صدا میکنند .

زنجره مو

حشره کامل گونه زنجره فلاوا :

 این حشره به رنگ سبز روشن با چشمهاي ماشی تا سبز تیره و بطول 22 تا 30 میلی متر است. حشرات کامل داراي بالهاي شیشه اي و شفافی هستند. بین بندهاي شکم حشرات کامل نوار هاي مشکی دیده می شود. و نر این حشرات تولید صدا میکنند.

زنجره فلاوا

زنجره فلاوا

چرخه زندگی آفت زنجره :

 چرخه زندگی زنجره مو

حشرات کامل آفت از اوائل خرداد تا اواخر شهریور بتدریج ظاهر میشوند ولی اوج ظهور آنها در دهه اول و دوم تیرماه میباشد. حشرات نر و ماده یک هفته بعد از ظهور جفتگیري می کنند. حشره ماده تخمهاي خود را بصورت دو ردیف خط چین در زیر پوست و داخل چوب شاخه گذاشته و روي آن را با ماده اسفنجی سفید رنگی میپوشاند. شکافهاي تخمگذاري دوکی شکل و بطول 6 میلیمتر است که با رشد شاخه ها باز و مشخص میشوند .

 پوست اندازی زنجره فلاوا

تعداد شکافهاي تخمگذاري روي شاخه ها متغیر است اما در هر شکاف بطور متوسط 30 عدد تخم و روي هر درخت به طور متوسط 1000 عدد تخم گذاشته میشود. هر حشره ماده در طول عمر خود که دو هفته است تا 1000 عدد تخم میگذارد. حشرات ماده درختان پرشاخه را به درختان کم شاخ و برگ ترجیح میدهند و از تخم ریزي روي گیاهان ضعیف خودداري میکند. طول دوره جنینی حدود 30 روز است که پس از آن پوره سن یک ظاهر شده و از روي شاخه به روي خاك میافتد. پوره سن یک به سرعت خود را از لابلاي خاك و شکاف زمین به ریشه گیاهان میزبان رسانده و از شیره آن ها تغذیه می کند. پس از تکمیل سنین پورگی، پورههاي سن 5 از خاك خارج شده و براي تغییر جلد به درخت یا کلوخه ها چسبیده و حشره کامل در مدت 1 تا 2 ساعت از جلد خارج میشود . شدت خروج پوره هاي سن 5 از خاك در دهه اول و دوم تیرماه است. حشرات کامل در ساعات گرم روز در سایه درختان و شاخه ها استراحت میکنند. مقداري از شیره گیاه تغذیه کرده و سپس جفتگیري و تخمگذاري میکنند. دوره تخم تا حشره کامل آفت زنجره مو 4 سال و زنجره فلاوا حدود 8 سال طول میکشد.

پوره:

 پوره زنجره مو

آفت زنجره مو و فلاوا داراي 5 سن پورگی است.

  • پوره سن یک به رنگ صورتی با چشمهاي قرمز بطول 1.8 تا 3 میلیمتر و پاهاي جلویی آن کننده است.
  • پوره سن دوم به رنگ سفید فاقد چشم و بطول 8 میلیمتر و پاهاي جلویی کننده است.
  • پوره سن سوم به رنگ سفید و بجاي چشم دو برجستگی در طرفین سر دارد. محل اتصال سینه به شکم خمیده و طول حشره 15 میلیمتر است پاهاي جلویی این سن پورگی نیز کننده است.
  • پوره سن چهارم به رنگ کرم با چشمهاي قهوه اي و بطول 23 تا 28 میلیمتر است . پاهاي جلویی پوره سن چهارم نیز کننده و جوانه هاي بال آن مشخص است.
  • پوره سن پنجم به رنگ سبز کم رنگ با چشمهاي قرمز و بطول 23 تا 28 میلیمتر است. پاهاي جلویی این سن پورگی نیز کننده است.

تخم:

 تخم زنجره مو

تخمهاي زنجره دوکی شکل ، به رنگ سفید شبیه دانه هاي ریز برنج و بطول 1.5 میلیمتر میباشد .

نحوه ي خسارت زنجره:

نحوه خسارت زنجره مو در بادام و گردو

براي مشاهده اين قسمت، شما بايد وارد سايت شويد
احمد گنج بخش ( مدیره کل سایت )
احمد گنج بخش ( مدیره کل سایت )
کارشناس و فعال بخش کشاورزی ، متولده 1360 هستم... عاشق ورزش و موسیقی و یه گیگ فعال در زمینه های کامپیوتر و وسایل ارتباطی همراه

پاسخ دهید

error: عدم امکان کپی مطالب