شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدمقالات آموزشی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

پٍسیل پسته

  پسیل پسته ( شیره خشک ) Agonoscena pistaciae Homoptera: Psyllidae   به پسته اهلی و وحشی خسارت فراوان می‌زند. این حشره عسلک فراوانی دفع می‌نماید که به سرعت در مجاورت هوا خشک شده و…

error: عدم امکان کپی مطالب