شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدمقالات آموزشی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

مراحل رشد فنولوژیکی گندم

مراحل رشد فنولوژیکی گندم مقدمه ارقام گندم با عادت رشدی مختلف تقریبا از یک الگوی نموی مشابه تبعیت می کنند ولی زمان وقوع مراحل فنولوژیک به عوامل مختلفی از جمله: ژنوتیپ ، عادت رشدی ،…

error: عدم امکان کپی مطالب