لیست کتاب آندرویدی

[zoom_box image=”13978″ link=”http://sarafraz-hezarmasjed.ir/wp-content/upload/—%40sarafraz_hezarmasjed_company.zip”]کتابچه راهنمای تشخیص مزرعه ای بیماریهای نخود قابل نصب بر روی گوشیها و تبلت های آندروید[/zoom_box][zoom_box image=”14105″ link=”http://s9.picofile.com/file/8274480168/_sarafraz_hezarmasjed_company.zip.html”]کتاب اطلس شناسایی آفات حاوی ۱۷۴ اسلاید قبل نصب بر روی تبلت ها و گوشیهای آندروید[/zoom_box]
[zoom_box image=”13979″ link=”http://sarafraz-hezarmasjed.ir/wp-content/upload/——%40sarafraz_hezarmasjed_company.zip”]کتابچه پرورش گیاهان آپارتمانی قابل نصب بر روی گوشیها و تبلت هایآندروید[/zoom_box][zoom_box image=”14103″ link=”http://s9.picofile.com/file/8274480200/_sarafraz_hezarmasjed_company.zip.html”]کتابچه راهنمای ناهنجاریهای تغذیه ای قابل نصب بر روی تبلت ها و گوشیهای آندروید[/zoom_box]
[zoom_box image=”13980″ link=”http://sarafraz-hezarmasjed.ir/wp-content/upload/—–%40sarafraz_hezarmasjed_company.zip”]
کتابچه بیماریهای درختان میوه حاوی ۱۴۸ اسلاید رنگی قابل نصب بر روی گوشها و تبلتهای اندروید[/zoom_box][zoom_box image=”13981″ link=”http://sarafraz-hezarmasjed.ir/wp-content/upload/—-%40sarafraz_hezarmasjed_company.zip”]کتابچه راهنمای بیماریهای قرنطینه ای مرکبات قابل نصب بر روی گوشیها و تبلت های آندروید [/zoom_box]
[zoom_box image=”14108″ link=”http://s8.picofile.com/file/8274479900/_sarafraz_hezarmasjed_company.zip.html”]کتابچه راهنمای کنترل سباهی مغز گردو قابل نصب بر روی تبلتها و گوشیهای آندروید[/zoom_box]
[zoom_box image=”14173″ link=”http://s9.picofile.com/file/8275264668/_sarafraz_hezarmasjed_company.zip.html”]دانلود رایگان کتابچه راهنمای تغذیه گوجه فرنگی در گلخانه قابل نصب بر روی تبلت ها و گوشیهای آندروید[/zoom_box]
[zoom_box image=”14174″ link=”http://s9.picofile.com/file/8275264800/_sarafraz_hezarmasjed_company.zip.html”]دانلود کتابچه راهنمای تغذیه انگور قابل نصب بر روی تبلت ها و گوشیهای آندروید[/zoom_box]
[zoom_box image=”14280″ link=”http://s8.picofile.com/file/8276520126/haras.apk.html”]کتابچه کارگاه آموزشی هرس درختان و درختچه های زینتی[/zoom_box]
error: عدم امکان کپی مطالب